2019. április 19. péntek -   Emma napja van - holnap Tivadar napja lesz.
  FakultatĂ­v programlehetĂ”sĂ©gek

TÚRÁZÁS SZÁRAZFÖLDÖN

Szeretnéd felfedezni Békéscsabát  két kerékre pattanva?      

Akkor itt az idĂ”, a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé ideje alatt megteheted!

Túrázz délelĂ”tt, este pedig lazíts a Sörfesztivál koncerjein.

Ne maradj le, tölts el barátaiddal vagy családoddal néhány órát a szabadban! 

 

A Körösök Völgye Natúrpark Egyesület információs sátrát megtaláljátok a Kárpát-Medence Nemzeti Értékei és Hungarikumai Kiállítás és Vásár területén, ahol kerékér bérlésre is lesz lehetĂ”ség a rendezvény ideje alatt.

 

 

LOVAS PROGRAM 

Van kedved lóháton felfedezni Békéscsaba környékét? Láttál már lovardát, hogyan tartják és képezik ezeket a gyönyörĂ» állatokat? Ismerkedj meg és kerülj egy kicsit közelebb a lovas kultúrához a Csabai Sörfesztivál és Csülökparádé ideje alatt.

Kellemes idĂ”töltés kinálunk az érdeklĂ”dĂ”knek.

 

 

SÉTAREPÜLÉS

 
Egész évben várjuk a repülni vágyó turistákat a Békéscsabai repülĂ”téren.
Lepje meg szeretteit  egy csodálatos élménnyel.
Utazzon velünk, tekintse meg madártávlatból Békéscsabát és környékét!
IdĂ”pont egyeztetés: +36 30/322 8881, +36 230/627 4477, +36 66/ 547 240.
 
Angyalos kút
A sétálóutca végén, a PetĂ”fi ligetben, a 2001. szeptember 1-jén felavatott Angyalos kút található.
A 300 kg súlyú, 170 cm magasságú, bronzból öntött angyalos szobrot és a kiegészítĂ” díszeket Mészáros Attila szobrászmĂ»vész formázta meg mĂ»vészi ihletettséggel az egykori szobor hasonmásaként.
A szép vízmedence és a közepén kiemelkedĂ” kútoszlop burkolata süttĂ”i fagyálló mészkĂ”bĂ”l készült.
Száznyolc esztendĂ” múltával a város újjávarázsolt, szép terét ismét látványosan uralja az ötméteres magasságban álló szárnyas angyal. Karcsú talapzatán négy felĂ”l a vízköpĂ”kbĂ”l sugárban zúdul a víz a díszes kagylókba, amelybĂ”l szépen csordogál a tágas medencébe.
 
A felújított Árpád FürdĂ” az Árpád sor 3. szám alatt várja a fürdĂ”zni vágyókat. 
A megújult Jázmin Egészségcenterben (téli fürdĂ”) vízgyógyászati egység, szolgáltatói blokk (fodrász, kozmetika, pedikĂ»r, szolárium), a kor igényeinek megfelelĂ” színvonalú öltözĂ”k, büfé, termál- és pezsgĂ”fürdĂ”k várják a látogatókat.
Az 50 méteres uszoda medencéje feszített víztükrĂ» víz-visszaforgatós, nemzetközi versenyek rendezésére alkalmas. 
 
A Luther u. 1. sz. alatt, az Evangélikus Nagytemplommal szemben található. A város legrégebbi temploma 1745-ban épült, barokk stílusban.
A híres evangélikus püspök, Tessedik Sámuel (apja a híres agrártudós Tessediknek) építtette az egyre gyarapodó békéscsabai gyülekezet számára. (Tessediket a templomban temették el). A szájhagyomány szerint Tessedik gyalog ment Bécsbe, hogy Mária Teréziától építési engedélyt kaphasson. 
1773-ban kereszthajóssá bĂ”vítették. Zömök tornya az ország elsĂ” evangélikus kĂ”tornya volt, mivel a törökök stratégiai okokból nem engedélyezték, hogy a templomoknak kĂ”tornyot emeljenek. Sajnos az 1895-ben tervezett átalakítás, miszerint a tornyot reneszánsz stílusban megmagasították volna, kapui elé díszes oszlopsor került volna. A központi tér fölé pedig monumentális méretĂ», dob nélküli kupola került volna, a pénz hiánya miatt nem valósulhatott meg.
 
A Kistemplom elnevezés megtévesztĂ”, hiszen 620 ülĂ”helyével közepes nagyságú templomaink közé tartozik. Nevét a vele szemben álló Nagytemplomhoz viszonyítva kapta, mely kb. 5-ször nagyobb nála. Külsejében kiemelt hangsúlyt kap a 40 méter magas, zömök, vaskos harangtorony. A torony 5 szintes. Az elsĂ”n szegmensíves záródású ablak, a másodikon a lépcsĂ”ház boltíves üvegablaka, fölötte kör alakú ablakkal. A harmadik szinten a három harang lakhelyéül szolgáló harangház található. A negyediken egy fĂ»thetĂ” szoba van berendezve. Valaha ez volt a harangozó tartózkodási helye. A harangház és a tĂ»zĂ”rszoba közötti erkély a 19. század végén épült, egészen addig a szoba ajtaja elĂ”tt egy kis franciaerkély volt. A tornyot sátortetĂ” zárja. Csúcsán kehely áll. A templom külsején a barokkon kívül reneszánsz stíluselemek is megjelennek. A két oldalhomlokzat kiképzése megegyezik a hátsó homlokzatéval. Mindegyiken 2-2 boltíves ablak áll, közöttük ajtóval. Az ajtók boltívesek, fölöttük timpanon található. A homlokzatok egyenes záródásúak (a nyeregtetĂ”k nem kontyoltak).
 
A templom belseje és berendezése sem értéktelen. A kb. 1200 személyt befogadni képes templom berendezése kissé szokatlan, mert az orgonakarzat nem a toronyfelĂ”li oldalon, hanem az oldalsó bejárat fölött áll. Ezen helyezkedik el a szép, méltóságteljes orgona, mely elĂ”tt kicsi pozitívorgona is épült. A falak sárgák, vajszínĂ»ek, a karzatok és a padok pedig világosbarna színezést kaptak. Orgonája kis méretĂ», egy manuálos, 12 regiszteres, 1896-ban készült Aradon, Dangl Antal Fia császári és királyi orgonakészítĂ”nél. Hangversenyeken csak kísérĂ”hangszerként alkalmazható.
 
A templom a városkép egyik meghatározó eleme. Szerencsésen átvészelte a Nagytemplom építése körüli vitákat. Ugyanis a 19. század elején három gondolat született. Az egyik szerint a város két végén két kisebb templom épült volna, és megmaradt volna a régi is. Egy másik elgondolás szerint a Kistemplom helyén, annak anyagát felhasználva épült volna fel egy, a mainál is monumentálisabb épület. Az építĂ”bizottság végül a harmadik megoldást fogadta el, miszerint megmarad a régi Tessedik-templom, az új, lendületes épület pedig vele szemben, az utca túloldalán épül fel.
 
Az evangélikus nagy- és kistemplom meghatározó szimbólumává vált városunknak, Békéscsaba logója is ezeket az épületeket ábrázolja.
 
A Kistemplomtól alig 10 méterre, az utca túloldalán találjuk hazánk és Közép-Európa legnagyobb evangélikus templomát, a Nagytemplomot. Kiváló akusztikájának köszönhetĂ”en kedvelt helyszíne színvonalas komolyzenei koncerteknek.
A 18. század végére annyira megnövekedett a békéscsabai evangélikus lakosok száma, hogy a Kistemplom nem tudta befogadni Ă”ket, új templom építésének gondolata vetĂ”dött fel. A Nagytemplom helye kapcsán heves viták születtek, melyek során veszélybe került a Kistemplom fennmaradása is. Szerencsére azt a tervet fogadta el a gyülekezet vezetĂ”sége, miszerint a régi templom megmarad, s vele szemben épül fel az új. Telkéül 6 telket vásároltak meg. 1807-ben tették le az alapkövet, reménykedve, hogy néhány éven belül elkészül, de sajnos 1811-ben a nagy infláció miatt az építkezésre gyĂ»jtött pénz elértéktelenedett, s az építkezés pár évre teljesen leállt, majd 1813-tól igen lassú ütemben folytatódott. Végül 1824. június 29-ére készült el.
 
A csabai Nagytemplom különleges és hazánkban igen ritka építészeti stílusban született. A 19. század elején hazánkban a barokk és copf stílus már letĂ»nt, de a klasszicizmus még nem alakult ki. Az ebben az idĂ”szakban épült templomokat és épületeket empire stílusúaknak mondjuk. Az empire stílus nagyon sokban hasonlít a copf stílusra, kicsit több benne a klasszicizmusra utaló részlet, illetve nagyobb monotonitás jellemzĂ” rá (pl. a templomtesten körbe 20 db. teljesen egyforma kiképzésĂ» ablak van).
 
A templom legnagyobb evangélikus temploma a mai Magyarországnak, a történelmi Magyarországnak, a Kárpát-medencének és Közép-Európának. Az épület valóban lenyĂ»gözĂ”, mint hatalmas méreteiben, úgy díszítettségében és harmonikusságában. 3 emeletes, órapárkányos tornya 70 méter magas. A toronysisak a csillaggal együtt 15 méter. A templomtest falai kívül 24 méter magasságig húzódnak. BelsĂ” hossza 55 méter, szélessége 25 méter. A hosszabb oldalakon 7-7, a rövidebbeken 3-3 db teljesen egyforma kiképzésĂ» szakasz van, itt jelenik meg legjobban az empirista építészetre jellemzĂ” monotonitás. Minden egyes falsávon alul hosszú, téglalap alakú, fölötte négyzet alakú ablak van. A sávokat ión fejezetĂ» lizénák választják el egymástól. A fĂ”homlokzat a templom leglenyĂ»gözĂ”bb részlete. Itt három ajtó vezet a belsĂ” térbe.
 
A fĂ”homlokzat - a fent említettek szerint - három egyforma sávra tagolódik, a középsĂ”n a négyzetes ablak helyén nem üvegablak, hanem fekete számlapú, aranyozott számokkal ellátott toronyóra van. E fölött Czigler Antal terveitĂ”l eltérĂ”en nem háromszög alakú, hanem félkör alakú, copf, timpanonszerĂ» oromzat található, mivel így jobban olvasható az aranybetĂ»kkel beleírt szöveg: "DicsĂ”ség legyen az ég Urának, legyen áldás a földön, imádkozzatok hívek, s dicsĂ”ítĂ” éneket zengjetek népek!" Az orompárkányzat két szélén egy-egy hatalmas, kancsó formájú díszítmény, a párkányok torony felöli végében pedig ugyanilyenekbĂ”l kisebbek láthatóak. Csak innentĂ”l emelkedik ki a templom tömbjébĂ”l a méltóságteljes torony. A harangház rácsos ablaka fölött hatalmas, kör alakú, fekete számlapú toronyóra. Az 1843-ból származó toronysisak meglehetĂ”sen ront a templom egységén. Czigler ennél jóval magasabb sisakot tervezett neki, ami a teljes toronymagasság 1/3-át tette ki. 1843-ban a gyülekezet kívánságára Guldner Ferenc és Fliegel János tervei szerint szolidabb, kisebb, ám korántsem csúnya sisakra cserélték ki. A csillag alatti gömböt a formatervezĂ” koronaszerĂ»en képezte ki, melyen a kis ágak (12 db.), az úgynevezett tipafák a 12 apostolt szimbolizálják. A sisakon felfedezhetĂ” még a Hit, a Remény és a Szeretet szimbolikus alakja. A hátsó homlokzat egyenes záródású, sokban hasonlít a fĂ”homlokzathoz. Az oromzat két szélén és a gerinc tetején egy-egy kancsódísz van.
 
Elszomorító, hogy hazánk legnagyobb evangélikus templomának egyetlen harangja sincs, mert azt az I. világháborúban elrekvirálták a kistemplom három harangjával együtt. Súlya 3600 kg. volt, egyéb adatairól nem lehet tudni semmit (alaposabb kutatást igényelne).
 
Belseje meghökkentĂ”en hatalmas méretekkel bír. A falak puritánok, fehér és zöldes vakolatúak, az ablakok kék színĂ»ek. A hétboltszakaszos, rapidzmennyezetes, kétemeletes karzattal rendelkezĂ” tér ülĂ”helyeinek száma 3500, közel 5000 hívĂ” befogadására alkalmas. A földszinten és a teret négy oldalról övezĂ” karzatok elsĂ” emeletén rendes, templomi padok vannak, az ezeken elfoglalható ülĂ”helyek száma 2500. A második karzaton, mely három oldalról szegélyezi a templomteret egyszerĂ» lócák találhatóak, közel 1000 ülĂ”hellyel.
 
Visszatérve a templom belsejének bemutatásához, essen néhány szó az orgonáról! Az elsĂ” orgona 2 manuálos, 24 regiszteres volt. Az 1901-1902-es javítási munkák folytán kiderült, hogy a gyártó becsapta a megrendelĂ”t, cinsípok helyett fasípokat és ónötvözetbĂ”l készült sípokat alkalmaztak. Így csaknem az egész hangszert újjá kellett építeni. A bejárat feletti karzaton elterülĂ”, a templom méreteihez méltó, hatalmas orgona jelenleg 3 manuálos, 36 regiszteres, egyike az ország legnagyobb evangélikus orgonáinak, Soukenik János és Rukavina János szegedi mesterek munkája. A 2993 sípos orgonán legutóbb 2000-ben végeztek felújítást, mely 6 millió forintba került.
 
Halászlányos kút
Békéscsaba elsĂ” artézi kútjának fúrását 1885 tavaszán Gold János fúrómester kezdte el az akkori Templom téren (ma Kossuth tér). Négy és fél éves munka után 218 méternél mélyebbre nem jutott, s a hĂ”n áhított artézi víz nem akart feljönni. Zsigmondy Béla mérnök vállalata az ismert mĂ»szaki irodalom szerint 1890-ben 5 hónap alatt készült el a munkával. MĂ»szaki problémák miatt az elsĂ” csabai artézi kutat 1892-ben, Najád nimfa szobrának elhelyezése után kapta meg Csaba népe. A kút a II. Világháború után elfojtásra került.
A Békéscsaba Közterületeiért Közalapítvány városi, kormányzati és lakossági anyagi összefogás eredményeként 2002-ben avatta egykori helyén - a mai Kossuth téren - az újból felépített Halászlányos kutat. A szobor Mészáros Attila alkotása.
 
A Fiume Szálló mellett, az Andrássy úti sétálóutcán található, az 1877-1879 között eklektikus stílusban épült, felújított Jókai Színház, látványos belsĂ” udvartérrel. Az épületet Halmai Andor tervezte. Az elsĂ” emeleti Vigadó kiemelkedĂ” kulturális és társadalmi események színtere. A 640 személyes nézĂ”térrel rendelkezĂ” színház állandó társulattal 1954-tĂ”l rendelkezik. 
 
Kossuth tér
A Kossuth tér a város legrégibb pihenĂ”helye. A komoly forgalom ellenére rendezettség, gondozottság jellemzi. Eddigi legfĂ”bb értéke a Kossuth-szobor és a régi "kis-állomás" épülete volt, mely 2002-ben kiegészült a "Halászlányos kút" újraépítésével.
 
Sétálóutca (Andrássy út)
Az Andrássy úton járva bizonyára feltĂ»nik a látogatóknak, hogy az utca a sok virággal és fával igen kellemes sétáló övezet. Békéscsabára egyébként is jellemzĂ” a sok fa, szinte nincs olyan utca, ahol ne zöldellnének a különbözĂ” fajtájú fasorok. A városban számtalan parkos-ligetes rész teszi kellemessé a sétát. 
Az Andrássy út sétálóutcai részén butikok, kávézók, cukrászdák biztosítják a kikapcsolódást. A sétálóutca nagy részének felújítása 2005-re befejezĂ”dött, ennek eredményeként gyönyörĂ» környezetben sétálhatunk végig a korzón.
 
Széchenyi liget
Az ÉlĂ”víz-csatorna partján elterülĂ” Kisliget folytatása a hatalmas fákkal borított Széchenyi liget. Bejáratát az a székelykapu jelzi, amelyet Békéscsaba testvérvárosától, SzékelyudvarhelytĂ”l kapott ajándékba. A természetvédelmi területté nyilvánított park egy szabadtéri színpadnak is otthont ad. 1850-tĂ”l áll a polgárok szolgálatában. Egykor temetĂ” volt, majd "a város mulató erdĂ”cskéje" sörházzal, sétakerttel, gĂ”zfürdĂ”vel, kerti pavilonnal, kertészettel, üvegházzal. Bár az 1888-as árvíz elsöpörte, közszolgálati funkciója a mai napig fennmaradt. 
 
Békéscsaba közel három évszázada szlovákok által lakott tepelülés, a régió szlovák kulturális és vallási központja volt, s a mai napig ápolja a szlovákság kulturális értékeit, áploja hagyományait. 
A Szlovák Kultúra Házát 1996-ban alakították ki, a hazai szlovák lakosság közösségi életét, kulturális, értékmentĂ” és értékteremtĂ” tevékenységét hivatott szolgálni. Az épület emeletén szálloda, földszintjén étterem mĂ»ködik.
 
Kerékpárkölcsönzés Békéscsabán
Sportolni akar?
Felfrissülne a városi rohanásból?
Imádja a természetet?
Járt már térségünk új túraútvonalain?
 
Fedezze fel a környzĂ” településeket és kiránduljon kétkeréken!
 
Az utóbbi években sok túraútvonal került kialakításra Békéscsabán és környékén.
 
Kölcsönözzön hozzá minĂ”ségi kerékpárt és élvezze az elföld természeti értékeinek felfedezését!
 
Amennyiben kerékpárral szeretné bebarangolni városunkat és környékét, az alábbi helyeken bérelhet kerékpárt:
 
Tourinform iroda
5600 Békéscsaba, Szent István tér 8.
Tel.: 66/441-261
E-mail: bekescsaba@tourinform.hu
 
Rekord Mobil Kft.
5600 Békéscsaba, Bajza u. 15.
Tel.: 66/444-999; 30/945 1436
E-mail.: rekordmobil@alfold.net; mobilrekordhu@gmail.com
 
Molnár István
Tel.: 30/85-75-372
 
Szükség esetén a kerékpárokat a megbeszélt helyszínre szállítják.
 
 
Lovaskocsikázás
Szaszák Ádám vállalkozó gazdag kocsikínálatával (7 féle kocsi) áll a kalandvágyók rendelkezésére. A különféle társas összejövetelek alkalmából bérelhetĂ” kocsikkal mindenki felejthetetlen élményekkel gazdagodhat. Téli idĂ”szakban 10 személyes szánkó várja a szánkózás szerelmeseit. A városközponttól 2 km-re található hagyományĂ”rzĂ” farm tanyasi életmóddal, háziállatokkal, disznótorral, kemencés sütéssel fogadja a vendégeket. 
 
Szolgáltatások: 
- Fogatozás (pusztakocsi, kettesfogat, hármasfogat)
- Lovas körtúra
- Lovas bemutató (istállólátogatás, méneslátogatás)
- Lovassport (fogathajtás)
 
ElérhetĂ”ség: 
Szaszák Ádám vállalkozó 
5600 Békéscsaba,
Nagyrét 1424. 
Telefon: 66/440-609 
Fax: 66/449-609 
Mobil: 30/938-4417 
E-mail: repcsituzep@freemail.hu
 
A parkerdĂ”, a múltat idézĂ”, páratlan szépségĂ» és teljes nyugalmat árasztó környezeti adottságaival várja kedves látogatóit.
Békéscsabától nem messze elhelyezkedĂ” szabadidĂ”központ a túrázáson túl kempingezési és sportolási lehetĂ”ségeket is kínál az oda érkezĂ” látogatók számára.
A Pósteleki SzabadidĂ” Parkban létesített mini állatsimogató a gyerekek szórakoztatását szolgálja.
 
Póstelek a XIX. században a Wenckheim-család gerlai birtokának része volt. 1874-ben gróf Wenckheim Károly (1811-1891) császári és királyi kamarás, huszárkapitány a birtok keleti részén Gerla-Póstelek néven önálló pusztai falut alapított.
Épített községházát, tartott külön községi bírót és jegyzĂ”t. Az 1888-as árvíz után azonban e község megszĂ»nt, és a területe 1889-ben Doboz községhez csatlakozott.
1895-ben Póstelek ismét jelentĂ”séget kapott. Ekkor Wenckheim Károly unokája, Wenckheim Krisztina (1874-1970) grófnĂ” feleségül ment sárvár-felsĂ”vidéki gróf Széchényi Antalhoz (1867-1924). A hagyomány szerint Krisztina hozományul szüleitĂ”l, a gerlai ágból származó Wenckheim FrigyestĂ”l (1842-1912) és az ókígyósi ágból származó Wenckheim Krisztinától (1849-1924) a szülĂ”i birtokokhoz egyaránt közel fekvĂ”, erdĂ”ben gazdag cca. 3000 hold nagyságú pósteleki birtokrészt kapta meg!
 

Csabapark

Kolbászmúzeum: A Kolbászmúzeum kiállítótere a kolbászkészítés történetét, tradicionális eszközeit mutatja be modern, interaktív eszközökkel. A Kolbászudvarban lévĂ” látvány-kolbászmĂ»helyben nyomon követhetĂ”k a sertésfeldolgozás és kolbászkészítés korunkban alkalmazott eljárásai, sĂ”t lehetĂ”ség nyílik arra is, hogy interaktív módon akár a látogatók is bekapcsolódjanak a kolbászkészítés folyamatába, vagy részesei lehessenek egy hagyományos disznótornak.

Rendezvénycsarnok: Békéscsaba méltán híres gasztronómiai és kulturális fesztiváljairól, melyek színvonalas lebonyolítására ideális helyszínt biztosít a CsabaPark 2.800 m2-es, 9,4 méter belmagasságú központi csarnoképülete. A Rendezvénycsarnok körül további fesztiválsátrak felállítására van lehetĂ”ség, így nagyobb fedett fesztiválterület biztosítható a szórakozni vágyó vendégek számára. A Rendezvénycsarnok területén kialakított árusító helyeken közvetlenül a helyi termelĂ”ktĂ”l vásárolható meg a csabai termékek széles kínálata (kolbász, mézek, sajtok, lekvárok).

 

Online jegyvĂĄsĂĄrlĂĄs
KöszöntjĂŒk oldalunkon
Program
Konferencia
Sörfutås
CsĂŒlökpörkölt fĂ”zĂ” verseny
SörkĂŒlönlegessĂ©gek
Sörtérkép
KĂĄrpĂĄt Medence Nemzeti ÉrtĂ©kei Ă©s Hungarikumai KiĂĄllĂ­tĂĄs Ă©s VĂĄsĂĄr
Tåjékoztató Árusok, Våsårozók részére
TĂĄmogatĂłk
InformĂĄciĂł
Fakultatív programok Békéscsabån
SzĂĄllĂĄs ajĂĄnlĂł
Adatkezelési elveink
Galéria

   Hirlevél

  Név
  E-mail
Adatkezelési Tájékoztató »
Adatkezelési nyilvántartás száma:
NAIH-74413/2014.


Szállásajánlat:


Fő médiapartnerünk:Webfejlesztés, grafikai munkák: ML Art Consulting Webdesign